Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 447 - 461

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-16
Datum då anslag tas ner: 2022-01-07

Sekreterare: Elias Wäfors