Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 25-29

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-07
Datum då anslag tas ner: 2022-03-01

Sekreterare: Elias Wäfors