Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 45-52, 54-76

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-02
Datum då anslag tas ner: 2023-03-24

Sekreterare: Claes Danielsson