Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 66-91, 93-98

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-17
Datum då anslag tas ner: 2022-04-08

Sekreterare: Lina Dahlström