Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 208-230

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-07
Datum då anslag tas ner: 2022-06-29

Sekreterare: Claes Danielsson