Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 231-264

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-16
Datum då anslag tas ner: 2022-07-08

Sekreterare: Elias Wäfors