Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 292-295

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-18
Datum då anslag tas ner: 2022-11-09

Sekreterare: Lina Dahlström