Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 325-337, 339-365

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-24
Datum då anslag tas ner: 2022-12-16

Sekreterare: Claes Danielsson