Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 379 – 393 och §§ 396-396

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-13
Datum då anslag tas ner: 2023-01-04

Sekreterare: Elias Wäfors