Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 397-426

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-29
Datum då anslag tas ner: 2023-01-20

Sekreterare: Lina Dahlström