Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-8, 10-20

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-02
Datum då anslag tas ner: 2023-02-24

Sekreterare: Claes Danielsson