Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-19
Datum då anslag tas ner: 2023-02-10

Sekreterare: Claes Danielsson