Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-22
Datum då anslag tas ner: 2023-03-16

Sekreterare: Claes Danielsson