Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 169-175

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-04
Datum då anslag tas ner: 2023-05-26

Sekreterare: Maria Westberg