Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 191 - 223

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-22
Datum då anslag tas ner: 2023-06-13

Sekreterare: Elias Wäfors