Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 224 - 243

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-07
Datum då anslag tas ner: 2023-06-29

Sekreterare: Elias Wäfors