Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 193-195

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-30
Datum då anslag tas ner: 2020-05-22

Sekreterare: Claes Danielsson