Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 429

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-17
Datum då anslag tas ner: 2020-12-09

Sekreterare: Claes Danielsson