Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 211

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-27
Datum då anslag tas ner: 2021-06-18

Sekreterare: Claes Danielsson