Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 109

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-20
Datum då anslag tas ner: 2020-04-11

Sekreterare: Claes Danielsson