Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 455

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-22
Datum då anslag tas ner: 2019-12-14

Sekreterare: Claes Danierlsson