Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 50

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-25
Datum då anslag tas ner: 2022-03-19

Sekreterare: Elias Wäfors