Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 44-53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-06
Datum då anslag tas ner: 2019-11-28

Sekreterare: Claes Danielsson