Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-7

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-14
Datum då anslag tas ner: 2023-04-05

Sekreterare: Lina Dahlström