Tillkännagivande

Organ: KS överläggning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-3

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-04
Datum då anslag tas ner: 2019-03-26

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor