Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §38

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-22
Datum då anslag tas ner: 2019-03-16

Sekreterare: Lina Dahlström