Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 13

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-03
Datum då anslag tas ner: 2020-02-25

Sekreterare: Mikaela Johansson