Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 71

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-30
Datum då anslag tas ner: 2020-04-21

Sekreterare: Mikaela Johansson