Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-27
Datum då anslag tas ner: 2022-06-18

Sekreterare: Mikaela Johansson