Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-28
Datum då anslag tas ner: 2019-02-19

Sekreterare: Mikaela Johansson