Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§1-7, §§18-23, §§25-27

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-07
Datum då anslag tas ner: 2019-03-01

Sekreterare: Mikaela Johansson