Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 28-37, 39-45

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-06
Datum då anslag tas ner: 2019-03-28

Sekreterare: Lina Dahlström