Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 65

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-25
Datum då anslag tas ner: 2019-04-16

Sekreterare: Mikaela Johansson