Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 78-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-20
Datum då anslag tas ner: 2019-06-11

Sekreterare: Mikaela Johansson