Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 100-114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-04
Datum då anslag tas ner: 2019-06-26

Sekreterare: Mikaela Johansson