Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 115-133

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-07-02
Datum då anslag tas ner: 2019-07-24

Sekreterare: Mikaela Johansson