Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 134-138, § 141

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-07-15
Datum då anslag tas ner: 2019-08-06

Sekreterare: Mikaela Johansson