Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 142-167

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-05
Datum då anslag tas ner: 2019-09-27

Sekreterare: Mikaela Johansson