Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 212-239

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-05
Datum då anslag tas ner: 2019-12-27

Sekreterare: Mikaela Johansson