Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 40-47, §§ 49-62

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-06
Datum då anslag tas ner: 2020-03-28

Sekreterare: Mikaela Johansson