Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 63-85

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-09
Datum då anslag tas ner: 2020-05-01

Sekreterare: Mikaela Johansson