Tillkännagivande

Organ:

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 86-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-06
Datum då anslag tas ner: 2020-05-28

Sekreterare: Mikaela Johansson