Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 114-129

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-07-02
Datum då anslag tas ner: 2020-07-24

Sekreterare: Arasteh Heinemann