Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 130-143

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-11
Datum då anslag tas ner: 2020-10-03

Sekreterare: Arasteh Heinemann