Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 144-159

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-08
Datum då anslag tas ner: 2020-10-30

Sekreterare: Arasteh Heinemann