Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 160-175

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-05
Datum då anslag tas ner: 2020-11-27

Sekreterare: Arasteh Heinemann