Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 11-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-30
Datum då anslag tas ner: 2021-02-21

Sekreterare: Arasteh Heinemann