Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-10--22-31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-11
Datum då anslag tas ner: 2021-03-05

Sekreterare: Arasteh Heinemann