Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-46, §§ 48-53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-11
Datum då anslag tas ner: 2021-04-02

Sekreterare: Madeleine Ramberg