Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 76

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-26
Datum då anslag tas ner: 2021-04-17

Sekreterare: Mikaela Johansson